masaż leczniczy, masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż sportowy, masaż w preznecie, masaż rwa kulszowa, masaż karku, masaż pleców

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Regulamin

sprzedaży i realizacji kart podarunkowych

 

1) W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Manipura Twoje Centrum Masażu wydaje kartę podarunkową uprawniającą do realizacji zabiegów i masaży w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu.

 

2) Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karcie podarunkowej zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Manipura TCM.

 

3) Karta podarunkowa nie  uprawnia do zakupu kosmetyków, ani innych produktów dostępnych w Manipura TCM.

 

4) Karty podarunkowe można nabyć w salonie Manipura TCM lub zamówić drogą telefoniczną lub przez Internet pod adresem: http://manipura.sellingo.pl

 

5) Karty podarunkowe zamówione drogą telefoniczną lub przez Internet opłacane są przelewem lub podczas odbioru osobistego w salonie Manipura TCM. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Manipura TCM potwierdza elektronicznie, na adres email podany przez Kupującego w zamówieniu. 

 

6) Wysyłka kart podarunkowych jest realizowana przesyłką pocztową przez Poczta Polska po otrzymaniu przelewu na konto firmowe Manipura TCM.

 

7) Na życzenie kupującego karta podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany adres.

 

8) Opłata za przesłanie przesyłką pocztową zgodnie z cennikiem Poczta Polska.

 

9) Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 

10) Karta podarunkowa jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.

 

11) Manipura TCM nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę karty podarunkowej.

 

12) Kupującemu oraz posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługują żadne roszczenia wobec Manipura TCM w przypadku utraty,  w tym także kradzieży lub zniszczenia karty podarunkowej.

 

13) Karta podarunkowa jest ważna do dnia określonego na karcie podarunkowej.

 

14) Manipura TCM  nie przewiduje przedłużenia terminu ważności karty podarunkowej.

 

15) W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na odwrocie karty podarunkowej Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

 

16) Kartę podarunkową można wykorzystać na inny zabieg z oferty, o takiej samej wartości.  

 

17) Osoby realizujące kartę podarunkową są traktowane na identycznych zasadach jak pozostali klienci Manipura TCM.

 

18) W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Manipura TCM, wraz z podaniem numeru karty podarunkowej.

 

19) Manipura TCM gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej podczas godzin pracy salonu Manipura TCM w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy gabinetu Manipura TCM.

 

20) W przypadku niedokonania dokonania uprzedniej rezerwacji terminu wizyty w Manipura TCM, tj. w przypadku gdy rezerwacja odbywa się później niż na 14 dni przed dniem określonym na karcie podarunkowej, Manipura TCM nie gwarantuje dostępności terminów wizyty w Manipura TCM.

 

21) Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją karty podarunkowej musi nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym wartość karty podarunkowej obniżana jest o 50% kwoty wartości rezerwowanego zabiegu.

 

22) Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do okazania jej w recepcji Manipura TCM przed wykonaniem usługi.

 

23) Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.

 

24) Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty gotówką, różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.

 

25) Manipura TCM przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:

• upłynął termin ważności karty podarunkowej,

• uszkodzenia karty podarunkowej uniemożliwiają jej odczyt,

• istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza karty podarunkowej do wykonania zabiegu.

 

26) Na karcie podarunkowej umieszczone są następujące informacje:

• nazwa zabiegu lub kwota do wykorzystania

• imię i nazwisko osoby obdarowanej

• numer karty

• data wystawienia

• data ważności

• informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji karty podarunkowej

 

27) Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Manipura TCM po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Manipura TCM.

 

28) Podstawą uznania reklamacji jest karta podarunkowa.

 

29) Kupujący lub posiadacz karty podarunkowej z chwilą otrzymania karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 

30) Wzór aktualnie obowiązujących kart podarunkowych.

manipura instagram
manipura facebook
manipura google plus

Rezerwacje:

 

tel. 505 402 550

 

 

Lokalizacja:

 

ul. Warszawska 41/2

Gdynia - Działki Leśne

 

 

Godziny otwarcia:

 

Pn - Pt: 11:00 - 21:00

Sobota: 12:00 - 17:00

(po wcześniejszej rezerwacji)

 

 

 

Copyright ©  Manipura Twoje Centrum Masażu

Home   Masaże   Masaże relaksacyjne   Peelingi   Zabiegi na ciało   Pierwsza wizyta   Vouchery

Masaż klasyczny  Masaż kręgosłupa  Masaż leczniczy Masaż Pleców Masaż antycellulitowy  Masaż wyszczuplający Masaż Odchudzający  Masaż bańką chińską  Drenaż limfatyczny

Masaż relaksacyjny Masaże dla Dwojga par  Masaż dla par dwojga  Masaż czekoladą  Masaż Lomi Lomi Nui  Masaż masłem Shea  Masaż gorącymi kamieniami  

Masaż stemplami ziołowymi  Masaż gorącą świecą  Masaż olejem kokosowym  Masaż miodem  Masaż złotem Masaż masłem Shea ze złotem Masaż Gdynia Działki Leśne

Masaż Gdynia Centrum Dietetyka  Pilates  Bioenergoterapia  Reiki